KẾT CẤU NHÀ CÔNG NGHIỆP

Chúng tôi lập kế hoạch cho khách hàng của chúng tôi trong việc xây dựng các công trình công nghiệp, quá trình lập kế hoạch được tối ưu hóa với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan và khách hàng trong quá trình thiết kế.

Trọng tâm của chúng tôi là tính kinh tế, tính chức năng và tính linh hoạt của cấu trúc.

Các yêu cầu rõ ràng từ nhà vận hành và chi tiết thông số thiết bị là cơ sở để lập kế hoạch bền vững.

Chúng tôi lập kế hoạch cho khách hàng của chúng tôi trong việc xây dựng:

 • Nhà xưởng sản xuất
 • Nhà kho
 • Nhà máy kim loại và tái chế
 • Khu vực xếp dỡ công nghiệp
 • Nhà máy biogas
 • Nền móng máy móc
 • Đường ray cần trục

Tùy thuộc vào loại công trình, chúng tôi lập kế hoạch xây dựng theo các phương pháp sau:

 • Công trình bê tông cốt thép
 • Công trình bê tông dự ứng lực
 • Công trình thép
 • Công trình thép kết hợp
 • Công trình tiền chế

Nếu có yêu cầu, chúng tôi rất vui lòng cung cấp danh sách tham khảo cho bạn!

made with ♡ by andres.media